This page is in Czech language. You can use Google Translate.

Informace o aktuálním provozu

Přinášíme Vám na tomto místě kompletní souhrn informací o aktuálním provozu našich restaurací, hotelu a dalších provozovnách celého našeho Beer Wellness Landu

Restaurace »Ve Skále« a »Stará Sladovna«

Těšíme se na Vaši návštěvu

Váš Chodovar team

Provoz našich restaurací se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními.

Vyberte si a přijeďte k nám do Českého lesa!