Udělení Evropské ochranné známky

Význam staleté tradice výroby piva, unikátnost skalních sklepení a místních přírodních zdrojů vody v oblasti Českého lesa byly důvodem udělení Evropské ochranné známky „Chodské pivo®“.

Evropská unie ochranné označení původu a zeměpisná označení vztahuje na mimořádné výrobky a potraviny vyráběné v regionu či v určitém místě, od kterého odvozují svůj název. Kvalita a vlastnosti takového výrobku jsou dány zvláštnostmi přírodního prostředí, skladbou surovin a dovednostmi místních lidí.

Rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané vaří pivo již více než 500 let. Ochrannou známku Evropské unie, kterou od 8. 2. 2008 získává pro označení svého piva, ocení zejména spotřebitel, který má jistotu, že dostává originální produkt, vyráběný tradičním postupem na stejném místě a ve stejné kvalitě.

 
 

Rychlá rezervace