Přijeďte k nám do Českého lesa!
...a dopřejte si prvotřídní relax v našem pivovarském hotelu.
 

Informace o aktuálním provozu

Přinášíme Vám na tomto místě kompletní souhrn informací o aktuálním provozu našich restaurací, hotelu a dalších provozovnách celého našeho Beer Wellness Landu

Přinášíme přehled plánovaného uzavření našich středisek během svátečního období roku 2021 a na začátku roku 2022

Uzavření našich středisek

Naše střediska budou na přelomu roku uzavřena v následujících termínech:

 • pravé Pivní lázně 20.12.2021 – 26.12.2021 včetně
 • 27.12.2021 se na Vás opět těšíme
 • Hotel U Sládka 20.12.2021 – 26.12.2021 včetně
 • 27.12.2021 se na Vás opět těšíme
 • do středy 22.12.2021 denně od 8 do 16 hod.
 • zajišťuje recepce hotelu prodej poukazů
 • Restaurace Ve Skále 20.12.2021 – 26.12.2021 včetně
 • 27.12.2021 se na Vás opět těšíme
 • Beerrarium Stará Sladovna dočasně uzavřeno od 24.10.2021
 • VŠECHNA STŘEDISKA 9.1.2022 – 27.1.2022 včetně

Provoz všech našich středisek se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními. (podrobné informace níže »)

 

Restaurace »Ve Skále« a »Stará Sladovna«

Těšíme se na Vaši návštěvu

Váš Chodovar team

Provoz našich restaurací se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními. (podrobné informace níže »)

 

Hotel U Sládka

Po dlouhých měsících, kdy jsme Vás vzhledem k platným nařízením nemohli v našem pivovarském hotelu ani v našem Beer Wellness Landu přivítat, si u nás konečně můžete dopřát příjemný pobyt k načerpání nových psychických a fyzických sil.

Těšíme se na Vás!
Váš Chodovar team

Provoz našeho hotelu a Beer Wellness Landu se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními. (podrobné informace níže »)

Vyberte si a přijeďte k nám do Českého lesa!

 

Co si připravit před příjezdem do hotelu a restaurace

Vážení hosté,
před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

 • Prokážete se dokladem o očkování nebo dokladem o ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění (nebo ve specifických případech dokladem o prodělaném negativním testu)
  • Očkování
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
   • Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.
   • Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky.
  • Ochranná lhůta pro prodělaném onemocnění
   • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
   • Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.
  • Negativní test
   • Prokázat se negativním testem se mohou pouze
    • osoba mladší 18 let,
    • osoba, která se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat a má kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,
    • osoba, která obdržela alespoň jednu dávku vakcíny, ale neuběhla u ní doba 14 dnů od poslední dávky vakcíny
    • a dále pro účely ubytování
     • osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
     • osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
     • osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby
   • Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
   • Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek. Děti do 12ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.

Prosíme tedy, abyste si k ubytování připravili certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o prodělaném onemocnění (anebo ve zmíněných specifických případech certifikát či zprávu z odběrového centra o negativním výsledku testu).

Těšíme se na Vás!
Váš Chodovar team

 
 

Rychlá rezervace

...
...
.
«« předchozí pauza další »» ZAVŘÍT
.

Naše tipy - co u nás můžete vidět?

Výlet do Tachova