Přijeďte k nám do Českého lesa!
...a dopřejte si prvotřídní relax v našem pivovarském hotelu.
 

Informace o aktuálním provozu

Hotel U Sládka

Po dlouhých měsících, kdy jsme Vás vzhledem k platným nařízením nemohli v našem pivovarském hotelu ani v našem Beer Wellness Landu přivítat, si u nás konečně můžete dopřát příjemný pobyt k načerpání nových psychických a fyzických sil.

POZOR!!!
Ještě stále máme i volná místa k ubytování na letošní léto!
Neváhejte a vyberte si pobyt v našem pivovarském Hotelu U Sládka, dopřejte si relaxační a zdravou proceduru v našich Pravých pivních lázních nebo celý předem připravený pobyt plný zážitků v našem Beer Wellness Landu!

Těšíme se na Vás!
Váš Chodovar team

Provoz našeho hotelu a Beer Wellness Landu se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními. (podrobné informace níže »)

Vyberte si a přijeďte k nám do Českého lesa!

 

Restaurace »Stará Sladovna« a »Ve Skále«

Těšíme se na Vaši návštěvu

Váš Chodovar team

Provoz našich restaurací se řídí aktuálními podmínkami a hygienickými nařízeními. (podrobné informace níže »)

 

Co si připravit před příjezdem do hotelu a restaurace

Vážení hosté,
před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

 • Prokážete se dokladem o očkování, prodělaném negativním testu nebo dokladem o ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění
  • Očkování
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
   • Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.
   • Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky.
  • Negativní test
   • Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
    • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
    • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
   • Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
  • Ochranná lhůta pro prodělaném onemocnění
   • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
   • Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.
 • Prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 • Doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 • Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem.

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek. Děti do 6ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.

Prosíme tedy, abyste si k ubytování připravili potvrzení (čestné prohlášení) o absolvování testu, prodělaném onemocnění, nebo certifikát o provedeném očkování. Potvrzení lze získat u Vašeho zaměstnavatele, ve škole, v očkovacím centru apod. Pokud nejste testováni v zaměstnání nebo škole, budeme mít pro Vás k dispozici testy a čestná prohlášení na recepci.

Těšíme se na Vás!
Váš Chodovar team

 
 

Rychlá rezervace

...
...
.
«« předchozí pauza další »» ZAVŘÍT
.

Naše tipy - co u nás můžete vidět?

Výlet do Tachova