Tipy na výlety

Tipy na výlety (736 kB)

Chodovar Beer Wellness Land v areálu Rodinného pivovaru Chodovar je ideálním výchozím bodem pro výlety do krásné přírody Českého lesa, za památkami nebo do zdejších lázeňských měst – zkrátka za historií i současností kraje, kde se rodí Chodské pivo.

 

Konstantinovy Lázně / Gutštejn / Krasíkov / Bezdružice / Dolní Polžice

Konstantinovy Lázně

Lázeňské město Konstantinovy Lázně leží uprostřed rozlehlé, panensky čisté přírody. Od roku 1955 jsou Konstantinovy Lázně zaměřeny na prevenci, léčbu a rekonvalescenci při kardiovaskulárních chorobách. Důležitou vedlejší indikací léčenou v Konstantinových Lázních jsou nemoci oběhového systému.

Zřícenina Gutštejn

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1316, kdy se s jeho vznikem spojuje rod Hroznatovců, který jej držel až do jeho zániku. V roce 1422 neúspěšně obléhalo Gutštejn husitské vojsko. Hrad plnil své funkce střediska panství do poloviny 16. století, kdy pak jako jiná středověká sídla, podlehl svému osudu a zpustl… Nad údolím se vypíná 25 m vysoká věž se zbytky obvodové hradby.

Hrad Krasíkov

Hrad Krasíkov či Švamberk náležel k největším a nejvýstavnějším západočeským hradům. Jako takový zůstává i skvělou vizitkou pánů ze Švamberka, předního českého středověkého šlechtického rodu, který byl jeho zakladatelem a po celou dobu existence i jediným majitelem. Nešťastná náhoda na sklonku třicetileté války způsobila, že se výstavní hrad Krasíkov změnil ve zříceninu, jejíž rozlehlost mohou ještě dnes obdivovat současní návštěvníci.

Zámek Bezdružice

Muzeum a prodejní galerie sklářského umění. Expozice uměleckého skla. Tvůrčí profil osobnosti české sklářské tvorby druhé poloviny 20. století. V kapli zámku je umístěn originální skleněný betlém – dílo výtvarníka J. Rybáka.

Dolní Polžice

Lanové centrum PROUD je venkovní areál, který nabízí programy pro skupiny a jednotlivce. Nachází se uprostřed nádherné krajiny. Pro návštěvníky je v lanovém centru připraveno kompletní vybavení pro zdolání cesty a instruktoři dbající o bezpečnost.

Stříbro / Kladruby

Stříbro

Město Stříbro leží nad údolím řeky Mže. Nejstarší archeologické nálezy jsou z doby kamenné a bronzové. První písemné zmínky jsou datovány rokem 1183. Celá historie se odvíjela od výhodné polohy na trase obchodní cesty Praha – Norimberk. Neméně důležité je pro Stříbro hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno…

Historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Prostor náměstí je hodnotným městským interiérem, mimořádně významná je renesanční radnice s překrásnou sgrafitovou výzdobou fasády. Dále město nabízí tyto památky:

 • Kostel všech svatých
 • Husitská bašta
 • Hradby a židovská branka
 • Kostel Panny Marie
 • Minoritský klášter
 • Most a mostní brána
 • 13.poledník
 • Mariánský sloup
 • Koubkova branka
 • Městské muzeum
 • Hornický skanzen

Hornický skanzen

V areálu hornického skanzenu je možno shlédnout různou důlní techniku, která se zde dříve používala. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areálu nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly (bývalého skladiště důlních trhavin), ve které se návštěvník seznámí se způsoby těžby v období středověku, ale i ke konci 20. století. Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop.

Kladruby

Malé městečko, nacházející se cca 6 km od Stříbra. Uprostřed náměstí se nachází krásně zdobený mariánský sloup z roku 1701, jenž měl ochránit město před „černou smrtí“ – morem. Vedle stojící kašna je pozůstatkem prastarého městského vodovodu, o němž jsou písemné zprávy již z konce 14. století. Nejdůležitější památkou je kladrubský klášter nazývaný také Santiniho klášter. Klášter založil v roce 1115 český panovník, kníže Vladislav I., který je v něm i pochován. Původní kostel, dvouvěžovou románskou baziliku, přestavěl v letech 1712 až 1726 osobitým způsobem pražský barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichl na dnešní monumentální chrám, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Se svými dvaaosmdesáti metry délky je třetím největším chrámem v českých zemích. K. I. Dienzenhofer tu zase zanechal svoji stopu při stavbě rozsáhlého čtyřúhelníkového komplexu nového konventu…

Planá / Tachov / Světce / Vodní svět / Havran

Planá u Mariánských Lázní

Ozdobou města je náměstí se spoustou opravených historických domů. Nejstarší dosud známou architektonickou pamětihodností města je kostel sv. Petra a Pavla. Město nabízí dobré podmínky pro sportování – v letní sezóně je v provozu vyhledávané přírodní koupaliště, jsou zde tenisové kurty i další sportoviště…

Hornické muzeum

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí … Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice rudného hornictví. Množství exponátů, tématicky utříděných, působí v podzemních prostorách velmi autenticky.

Tachov

Tachov patří mezi nejstarší sídla západních Čech. Dominantou celého města je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Skvostem jsou městské hradby, které patří k nejzachovalejším v Česku. Jejich současná podoba pochází z přelomu 13. a 14. století. Hradby obklopují historický střed města v délce asi 700 m. Významnou památkou je také Tachovský zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století.

Ve Světcích, které jsou vzdáleny asi 2 km od města, najdeme pozůstatky kláštera, který byl zrušen již v roce 1786. Jediná zachovalá stavba je monumentální Windischgrätzova jízdárna v pseudorománském stylu. V prostorách zrekonstruované jízdárny se pravidelně konají kulturní a společenské akce, jichž se zúčastňují přední čeští i světoví umělci.

Vodní svět – naučná stezka (směr Tachov – Lesná)

Nachází se uprostřed místních lesů, v lokalitě opuštěné polosamoty nazývané Kolm. Jedná se o malebné místo, kde se mimo pozůstatků bývalého osídlení nalézá soustava rybníků, která dnes již chovu ryb neslouží. Můžete se zde na několika zastávkách seznámit s nejrůznějšími organismy vázanými na vodní prostředí, po nově vybudovaném molu vstoupit nad vodní hladinu a vodní život tak pozorovat z maximální blízkosti. Navíc máte možnost se setkat s bobry, kteří zde již několik roků žijí…. Ke vzniklé stezce Vodní svět vede z Lesné původní naučná stezka po pohodlné lesní cestě vhodné pro pěší i cyklisty na kolech.

Rozhledna Havran

Rozhledna se nachází na vrchu Havran, který je zároveň nejvyšším místem Tachovska. Téměř za každého počasí je vidět do ciziny, neboť rozhledna se nachází 300m od německé hranice. Za dobrého počasí je vidět Šumava, Slavkovský les a občas i Alpy. Nejsnazší cesta vede z německé strany z parkoviště na Silberhütte (autem přes Tachov, Bärnau), pak necelé 2 km chůze nenáročným terénem, návštěvu je možno spojit s prohlídkou hradu Schellenberg v Německu, asi 1 km od rozhledny.

Mariánské Lázně/ Kladská

Mariánské Lázně

To jsou nádherné lázeňské parky, romantické kolonády a půvabné pavilony, příjemné kavárny a útulné hotely. Město obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou… Dominantou města je vedle lázeňských parků kolonáda se vznosnou litinovou konstrukcí a dřevěným kazetovým stropem. Nepřehlédnutelnou součástí lázeňské promenády je Zpívající fontána, která každou lichou hodinu hraje jednu z mnoha slavných skladeb ze svého repertoáru. Ve večerních hodinách zážitek umocňuje efektní barevné nasvícení. Ve městě a jeho okolí vyvěrá na sto minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí. Jedná se o studené železnaté kyselky. K pitným kúrám se využívá zejména 6 hlavních pramenů: Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Ambrožův a Ferdinandův.

MiniaturPark čili Boheminium

Park Boheminium nabízí naučně poznávací okruh s dokonalými maketami významných stavebních a technických památek České republiky v překrásném prostředí krajinného parku. Výlet do parku si můžete zpříjemnit jízdou mikrovláčkem.

Geologický park

Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Přírodní park u Prelátova pramene – vyhledávaná lokalita pro děti i dospělé k procházkám, posezení u ohně a dětským hrám…

Přírodní rezervace Kladská (česká Taiga)

Obec Kladská leží v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Nad obcí se tyčí zalesněný vrch Lysina, který je druhým nejvyšším vrcholem Slavkovského lesa.

Jedním z nejkrásnějších míst na Chebsku je rybník a lovecký zámeček Kladská. Na Kladské louce byl postaven lovecký zámeček, pila, rentovní úřad (stavení u křižovatky), vedle něho fořtovna, dva sruby pro úřednictvo, hostinec U tokajícího tetřeva, stavení pro kočího a za zámečkem hospodářská stavení. Na přelomu 19. a 20. století bylo postaveno zbývajících pět srubů švýcarsko-tyrolského typu. Vlastní zámeček je jednoduchá přízemní budova s dřevěným patrem ve stylu švýcarských loveckých chat a dnes slouží jako hotel.

Od bývalého zámečku vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná stezka Kladská – rašeliniště Tajga s velmi pestrou flórou i faunou. Můžete si prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě a park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku, se stylovými stavbami a arboretem.

Zámek Kynžvart

Původně barokní sídlo nechal v letech 1821–36 rakouský kancléř von Metternich přestavět na empírový zámek. Stavbu projektoval stavitel italského původu Pietro Nobile. V zámku se nachází jedna z nejcennějších zámeckých knihoven v Čechách. V roce 1828 zde bylo z iniciativy kancléře Metternicha založeno muzeum, kde je možné shlédnout cenné sbírky přírodnin, mincí, historických a technických kuriozit, rukopisů, starých egyptských památek, zbraní i uměleckých předmětů.

Hrad a zámek Bečov

Hrad Bečov nad Teplou byl založen ve 13. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Na skále je položen gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemují „Pluhovské domy“ a konírny vybudované rodem Pluhů z Rabštejna. Pod hradem stojí zámek z 18. století, který má již renesanční jádro. Romantické přestavby podle plánů architektů Zítka a Mockera se uskutečnily jen v minimálním rozsahu.

Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale prezentována unikátní románská ostatková schránka – relikviář sv. Maura. Druhá nejcennější zlatnická památka České Republiky.

Hrad Loket

Město se starobylým hradem ležící nad údolím řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Loketský hrad založil některý z českých králů počátkem 13. století ve strategické poloze poblíž zemských hranic. Do obecného povědomí vstoupil zejména jako místo, kde Jan Lucemburský věznil svého tříletého syna, pozdějšího císaře Karla IV. Hrad s jedinečnými románskými prvky je dnes přístupný, včetně svého hlubokého podzemí, které vypovídá o druhotném využití objektu jako věznice. Rovněž podhradní město, položené ve svažitém terénu, se může pochlubit značnou koncentrací historických památek.

Klášter Teplá

Klášter premonstrátů Teplá byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým šlechticem. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románsko-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Páně. Na přelomu 17. a 18. století postavil Kryštof Dientzenhofer na místě původních gotických budov, zničených požárem, barokní prelaturu a konvent (jižní křídlo). Hospodářské budovy vznikaly postupně v 15. až 19. století; knihovna a muzeum (severní křídlo) jsou novobarokní z let 1902–1910. Už na počátku své existence umožnil klášter osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti a po staletí pak byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale také hospodářským centrem celého kraje.

 
 

Rychlá rezervace